Ta strona używa cookie Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

AKTUALNOŚCI

Wycofanie samochodu ze spółki cywilnej

Wspólnicy spółki cywilnej  mogą podjąć decyzję (uchwałę) o wycofaniu samochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (z majątku objętego współwłasnością łączną) i przekazaniu go na cele osobiste jednego ze wspólników. W efekcie tego współwłasność łączna przekształci się we współwłasność w częściach ułamkowych, odpowiadających prawu poszczególnych wspólników do udziału w zysku spółki cywilnej. Po jej przekształceniu będzie dopuszczalne prawne zniesienie współwłasności, które może nastąpić poprzez przyznanie własności rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli. Skutki podatkowe zależą od tego, czy zniesienie współwłasności następuje nieodpłatnie, czy też za odpłatnością.
Zainteresowanych tematem zapraszamy do naszej kancelarii.

opublikowano 21 paź 2015

 

Komornicy jako podatnicy VAT


Z dniem 1 października 2015 roku czynności egzekucyjne wykonywane przez komorników sądowych oraz czynności przekazane do ich kompetencji rodzą obowiązek podatkowy VAT.  Podstawą opodatkowania są wszelkie kwoty (wynagrodzenie) otrzymane za świadczone usługi, przede wszystkim opłaty egzekucyjne, o których mowa w art. 43-60 ustawy o komornikach, również kwoty otrzymane na podstawie art. 63 ustawy o komornikach tytułem zastępstwa komornika. Momentem wykonywania usługi jest uprawomocnienie postanowienia o ukończeniu postępowania oraz ustaleniu kosztów egzekucyjnych. Czyli wszystkie otrzymane w trakcie prowadzonego postępowania kwoty należne komornikowi, które stanowią jego wynagrodzenie ustawa VAT traktuje jako zaliczki.
Zainteresowanych tematem zapraszamy do naszej kancelarii.

Opublikowano 5 paź 2015

 

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2016 r.


Od 01.01.2016 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne z tytułu umowy o pracę z 1750 zł do 1850 zł brutto. Zmiana ta spowoduje dla pracownika realną podwyżkę „na rękę” w wysokości ok. 69 zł. Dla pracodawcy oznacza to dodatkowy koszt, razem ze składkami ZUS, w wysokości ponad 120 zł.

Opublikowano 30 wrze 2015

 

Praktyka absolwencka bez składek ZUS

Interesującą formą zatrudnienia młodych ludzi jest umowa o praktykę absolwencką. Może ona być zawarta z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie skończyła 30. roku życia. Praktyka odbywana jest na podstawie pisemnej umowy, która może trwać maksymalnie przez 3 miesiące. Umowa może być nieodpłatna lub odpłatna -  maksymalnie do dwukrotności wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Co ważne, umowy te są zwolnione z ZUS. Opłaca się z niej tylko zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% od wynagrodzenia brutto. 

Opublikowano 26 sie 2014

Świadczenia z ZUS dla przedsiębiorców – cz. I

W ostatnim czasie słyszymy o wzroście zachorowań na grypę. Czy w przypadku choroby przedsiębiorcy lub członków jego rodziny należą się świadczenia z ZUS i co zrobić żeby je uzyskać dowiecie się z niniejszego artykułu.

więcej...

Nie taki podatek straszny jak go malują – cz. II

Zarówno opodatkowanie na zasadach ogólnych (inaczej zwane skalą podatkową), jak i podatek liniowy są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Dzieje się tak dlatego, że nie wszyscy mogą skorzystać z uproszczonych form opodatkowania, np. z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz dlatego, że przy tych formach mamy większy wpływ na wysokość podatku poprzez możliwość pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania.

więcej...

Jak założyć własną firmę?

Czasem jest tak, że mamy jakiś zamysł w głowie, tylko odwlekamy go, bo nie wiemy od czego zacząć. W tym artykule prowadzimy krok po kroku co należy zrobić i na co zwrócić uwagę zakładając własną firmę. W kolejnych będziemy przybliżać formy opodatkowania, składki ZUS, możliwości zatrudniania pracowników i inne tematy bliskie przedsiębiorcom.

więcej...

Nie taki podatek straszny jak go malują - cz.I

Wybór formy opodatkowania jest niezwykle ważny dla opłacalności naszego przedsięwzięcia biznesowego. Do wyboru mamy cztery metody: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne i podatek liniowy. W części pierwszej przybliżymy zalety i wady oraz obowiązki wynikające z opodatkowania dwoma pierwszymi metodami.

więcej...

Jak przeprowadzić inwentaryzacje prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów ?

Koniec roku nieubłagalnie zbliża nas do rozliczenia rocznego podatku dochodowego. Pierwszym krokiem, który należy zrobić to przeprowadzić spis z natury (inwentaryzację) na dzień 31 grudnia. Kolejnym etapem jest jego wycena. W tym artykule znajdziecie odpowiedzi jak przebrnąć przez te obowiązki.

więcej...

Czy można zmienić częstotliwość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych ?

Wysokość i częstotliwość odpisów amortyzacyjnych wpływa na podstawę do opodatkowania. W ramach działań zmierzających do optymalizacji kosztów możemy wybrać dokonywanie odpisów w równych ratach miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo na koniec roku. Czy możemy zmieniać ich częstotliwość w trakcie amortyzacji dowiecie się z niniejszego artykułu.

więcej...

Czy można wyrazić transakcje krajowe w walucie obcej?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców świadczy swoje usługi lub sprzedaje towary na rzecz zagranicznych odbiorców. Pojawia się wtedy pytanie czy można wystawiać faktury w obcej walucie. Kolejną kwestią jest sam fakt przyjęcia zapłaty czy będzie to złoty czy waluta z faktury. Następnie należy rozważyć czy księgowość naliczy różnice kursowe i ich wpływ na nasz dochód. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym znajdziecie odpowiedzi na powyższe pytania..

więcej...

Wynajem pokoi – opodatkowany czy zwolniony z VAT

W ostatnim czasie wiele osób decyduje się na wynajem części swojego mieszkania czy domu. Ze strony podatku VAT usługi te mogą być opodatkowane stawką podstawową, czyli 23% jak i obniżoną 8%. Po spełnieniu pewnych warunków przedmiotowe usługi mogą korzystać również ze zwolnienia z podatku VAT. Szczegóły wyjaśni nasze biuro rachunkowe w artykule.

więcej...

Czy i kiedy oraz w jakiej wysokości zrefundować pracownikom koszt zakupu okularów?

Okulary będące często ważnym elementem mody w większości przypadków są dla osoby noszącej, wyposażeniem niezbędnym do sprawnego funkcjonowania. Noszenie okularów może być uwarunkowane genetycznie, ale również może być skutkiem warunków pracy. Zwłaszcza w tym drugim przypadku możemy sobie zadawać pytanie, czy wyposażenie to nie powinno być refundowane przez pracodawcę. Nasze biuro podatkowe zaprasza do zapoznania się z artykułem w którym dokładnie opisujemy powyższą kwestię.

więcej...

NIEŚCIĄGALNE WIERZYTELNOŚCI – JAK ZALICZYĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Należność, którą nie jesteśmy w stanie o [...]

ZWROT VAT W PRYWATNYM BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

CO TO JEST? To prawo podatników do zwr [...]

 

 

Meritum w Portalach

Meritum w Kancelariach podatkowych

 

 

Kontakt

KANCELARIA KSIĘGOWA
MERITUMM SP. Z O.O.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Mostowa 5 lokal 408, III piętro
GALERIA SFERA

Telefon (+48 33) 498 70 28
e-mail: biuro@meritumsc.pl

Jesteśmy Ekspertem w portalach:

Kancelarie podatkowe - logo Bielsko-Biała - logo