BIEGŁY REWIDENT - Bielsko MERITUMM

Niniejszym prezentujemy naszego wspólnika Panią Katarzynę Rybkę posiadającą tytuł biegłego rewidenta i wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 10595

Pani Katarzyna posiada ugruntowany i wysoki poziom wiedzy oraz kultury zawodowej, a także wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Reprezentuje pogląd, że do prawidłowego wykonania usługi niezbędne są:

  • rzetelna wiedza zawodowa,
  • umiejętność współpracy z kierownictwem i pracownikami  naszego klienta,
  • umiarkowana cena za świadczoną usługę.

Pani Katarzyna w swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się :

  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • doradztwem w zakresie rachunkowości i podatków,
  • organizacją rachunkowości,
  • badaniem planów przekształcenia, łączenia i podziału Spółek,
  • wyceną przedsiębiorstw,
  • przygotowaniem ekspertyz ekonomiczno-finansowych,
  • badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych.

Kancelaria Księgowa Meritumm

ul. Juliusza Słowackiego 34a
Telefon (+48 33) 810 33 48
698 888 990, 698 888 991
e-mail: biuro@meritumsc.pl

Zobacz również


Korzystając z tej strony akceptujesz używanie plików cookies do analizy, personalizacji treści i reklamy.  Zgoda  Więcej informacji