Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

 

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?

Księgi rachunkowe zwane również pełną księgowością to szeroki zakres usług związany z zatrudnianiem pracowników, naliczaniem ich wynagrodzenia, obliczaniem podatków, składek, raportowaniem do ZUS i innych instytucji. Oferta ta adresowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy wolą poświecić swój czas, energię na rozwój własnej Firmy i nie chcą zagłębiać się w przepisy, formalności związane z rozliczaniem kadrowo-płacowym zatrudnionych osób. Jeśli chcesz pozbyć się tego obowiązku i odpowiedzialności, to zapraszamy z korzystania z naszych usług.

STANDARDY NARZUCONE PRAWEM

Księgi są prowadzone na podstawie Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. W skład ksiąg wchodzą dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, ponadto wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Nierzetelne, wadliwe lub nieterminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową przed urzędem skarbowym.

Jeśli chcesz pozbyć się tego obowiązku i odpowiedzialności, to zapraszamy z korzystania z naszych usług.

Prowadzenie Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

ul. Juliusza Słowackiego 34a
Telefon (+48 33) 810 33 48
698 888 990, 698 888 991
e-mail: biuro@meritumsc.pl

PROFESJONALIZM

Od ponad 15 lat prowadzimy kancelarię księgową w Bielsku-Białej. Zaufało nam już ponad 150 firm, które z powodzeniem księgujemy i jeśli potrzebują, wspieramy, doradzamy przy prowadzeniu działalności.

Każdy ze Wspólników legitymuje się uprawnieniami do prowadzenia ksiąg nadanymi przez Ministra Finansów oraz szeroką wiedzą podatkową. Nadzorowany przez nas Zespół ma potwierdzone wykształcenie ekonomiczne i doświadczenie w zawodzie.

Misja, jaka przyświeca nam od początku działalności to budowanie sukcesu naszych Klientów poprzez najwyższą jakość świadczonych usług. Wiemy, że księgowość to nie tylko wprowadzanie danych, lecz wiedza i praktyka, która przekłada się właśnie na spokój i sukces firm naszych Klientów.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Aby dodatkowo zminimalizować ryzyko problemów, posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej biura rachunkowego w PZU S.A.

ZAKRES USŁUGI PROWADZENIA KSIĄG RACHNKOWYCH

 • doradzamy przy założeniu działalności gospodarczej
 • zakładamy księgi rachunkowe
 • na bieżąco sprawdzamy poprawność dostarczonych dokumentów,
  -prowadzenie bieżącej księgowości, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • prowadzimy księgi rachunkowe wszystkie niezbędne ewidencje, np. środków trwałych, wyposażenia,
 • sporządzamy konieczne dowody księgowe,
  -rozliczamy transakcje międzynarodowe, w tym obliczamy różnice kursowe,
 • obliczamy podatki,
 • sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe CIT, PIT, VAT, pliki JPK,
 • corocznie zamykamy księgi
 • porady i doradztwo w trakcie comiesięcznego przekazywania dokumentów księgowych
 • reprezentacja Klienta w trakcie kontroli podatkowej

CENNIK KSIĘGI RACHUNKOWE

CENNIK Księgi rachunkowe    
  ilość zapisów księgowych cena netto
do 50 1000 zł
przy zdecydowanie mniejszej ilości dokumentów rabat ustalany indywidualnie
51-100 1400 zł
101-150 1800 zł
151-200 2300 zł
powyżej 200 cena ustalana indywidualnie

 

Prowadzenie Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

ul. Juliusza Słowackiego 34a
Telefon (+48 33) 810 33 48
698 888 990, 698 888 991
e-mail: biuro@meritumsc.pl

DODATKOWE USŁUGI, KTÓRE MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ:

 • odbiór dokumentów od Klienta,
 • mobilne biuro rachunkowe,
 • sporządzanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu Firmą według potrzeb i bieżących oczekiwań,
 • obsługa ZUS,
 • obsługa kadrowo-płacowa,
 • przygotowywanie uchwał Wspólników, Zarządu,
 • przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych, aktualizacyjnych do KRS, US, ZUS,
 • tworzenie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzamy sprawozdania do GUS,
 • porady podatkowe, pomoc i konsultacje w dodatkowych sprawach na każdym etapie działania firmy,
 • pomoc i szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych.

 

Prowadzenie
Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

ul. Juliusza Słowackiego 34a
Telefon (+48 33) 810 33 48
698 888 990, 698 888 991
e-mail: biuro@meritumsc.pl

Zobacz również