NEWS

KALENDARIUM PODATNIKA (KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)

  • DO 20 STYCZNIA – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA. BRAK WNIOSKU OZNACZA KONTYNUACJĄ PROWADZONEJ FORMY OPODATKOWANIA W ROKU POPRZEDNIM ORAZ DLA NOWYCH FIRM WYBÓR ZASAD OGÓLNYCH.
  • DO 10 NASTĘPNEGO MIESIĄCA – WPŁATA SKŁADEK ZUS PRZEDSIĘBIORCY JEŚLI NIE ZATRUDNIA PRACOWNIKÓW.
  • DO 15 NASTĘPNEGO MIESIĄCA – WPŁATA SKŁADEK ZUS PRZEDSIĘBIORCY I ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW.
  • DO 20 STYCZNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA – WPŁATA RYCZAŁTU, ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW.
  • DO 25 NASTĘPNEGO MIESIĄCA – WPŁATA PODATKU VAT ROZLICZANEGO MIESIĘCZNIE.
  • DO 30 KWIETNIA NASTĘPNEGO ROKU – ZŁOŻENIE DEKLARACJI PIT-36, PIT-36L ZA ROK UBIEGŁY I WPŁATA ZALICZKI ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ.

<< Wróć do poprzedniej strony

Kancelaria Księgowa Meritumm

ul. Juliusza Słowackiego 34a
Telefon (+48 33) 810 33 48
698 888 990, 698 888 991
e-mail: biuro@meritumsc.pl

Zobacz również