NEWS

NIEŚCIĄGALNE WIERZYTELNOŚCI – JAK ZALICZYĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Należność, którą nie jesteśmy w stanie odzyskać od dłużnika, może zostać uwzględniona w rachunku podatkowym na dwa sposoby:

I ) do kosztów uzyskania przychodów  można zaliczyć nieściągalną wierzytelność, pod warunkiem że zostały spełnione wymagane prawem przesłanki,

II ) lub kosztem uzyskania przychodów może stać się dokonany zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości odpis aktualizacyjny wartość należności. Ujęcie w kosztach odpisu aktualizującego ma charakter przejściowy, tj. odpis pozostaje w kosztach uzyskania tak długo, jak długo istnieje przyczyna jego utworzenia. Jeżeli jednak tego nie uczyni (np. ze względu na regulacje rachunkowe), może zaliczyć do kosztów samą wierzytelność z chwilą uznania jej za nieściągalną.

Zapraszamy do naszej Kancelarii – dla naszych Klientów przygotujemy stosowną dokumentację związaną z zaliczeniem w koszty nieściągalnych wierzytelności i odpowiemy na wszelkie pytania. 

<< Wróć do poprzedniej strony

Kancelaria Księgowa Meritumm

ul. Juliusza Słowackiego 34a
Telefon (+48 33) 810 33 48
698 888 990, 698 888 991
e-mail: biuro@meritumsc.pl

Zobacz również