NEWS

ZWROT VAT W PRYWATNYM BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

CO TO JEST?
To prawo podatników do zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Jest to zwrot różnicy VAT zakupionych materiałów budowlanych, które od 1 maja 2004 r. zmieniły stawkę podatku VAT z 7% na stawkę 22% oraz obecnie od 1 stycznia 2011 r. z 8% na 23%. Zwrot części VAT dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami.

Według informacji z marca bieżącego roku, z ulgi będzie można skorzystać prawdopodobnie tylko do końca 2013 r. Prawa nabyte do ulgi mają zostać zachowane, lecz w jakim zakresie tego obecnie nie wiadomo.
 

DLA KOGO?
Dla osób fizycznych w związku z:
1) budową budynku mieszkalnego;
2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
Ważne jest, aby osoba ubiegająca się o zwrot VAT posiadała prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z Prawem budowlanym jest to: tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego, np.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, a także inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego oraz pozwolenie na budowę.
 

CZY ZWROT JEST LIMITOWANY?
Wysokość zwrotu jest ograniczona limitem. Limit zwrotu uzależniony jest od rodzaju inwestycji, od tego czy podatnik korzystał z byłej ulgi budowlanej lub remontowej oraz ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym GUS przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot. Limity kwoty zwrotu obejmują okresy pięcioletnie, liczone od daty złożenia pierwszego wniosku. Szczegóły wyjaśnimy Państwu na miejscu w naszej kancelarii.
 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym i podstawą do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Dla nabywców będzie to obecny adres zamieszkania. Ważne jest aby materiały wyszczególnione na fakturze posiadały numer PKWiU, gdyż ułatwia to identyfikację ich na wykazie wydatków objętych zwrotem VAT.
 

ZAPRASZAMY DO NASZEJ KANCELARII
Zajmiemy się przygotowaniem kompletnego wniosku oraz odpowiemy na Państwa pytania.
 

<< Wróć do poprzedniej strony

Kancelaria Księgowa Meritumm

ul. Juliusza Słowackiego 34a
Telefon (+48 33) 810 33 48
698 888 990, 698 888 991
e-mail: biuro@meritumsc.pl

Zobacz również